Tel. 06-27462012
info@bichonfrise.nl

Gezondheidsleer

Alvorens een ziek dier te herkennen is, moet men eerst weten wat een gezond dier is. Op het moment dat men dat weet, kan men ook de afwijkingen herkennen. Als een dierenarts een hond onderzoekt dan wordt in een vaste volgorde naar een aantel zaken gekeken. Eerst wordt er puur naar de hond gekeken en daarna wordt getracht aan de hand van een aantal handelingen te onderzoeken wat er mogelijk is.

Bij het algemeen onderzoek wordt gestart met het signalement, daarna volgt de algemene indruk en vervolgens het algemene onderzoek.

Het onderzoek

Het signalement

Het signalement is een verzameling gegevens waarmee een dier kan worden geindentificeerd.

Hierbij worden in principe alleen onveranderlijke kenmerken opgenomen. Omdat leeftijd wel verandert, is het noodzakelijk om het tijdstip waarop het signalement wordt vastgelegd wel te vermelden.

 1. Diersoort

 2. Ras

 3. Geslacht

 4. Leeftijd (geboortedatum)

 5. Kleur en type vacht

 6. Aftekeningen

 7. Chipnummer

 8. Bijzondere kenmerken

 9. Gecastreerd of gesteriliseerd

 10. Bijzondere kenmerken zoals tatoeagenummer of littekens, schofthoogte of borstomvang bij volwassen dieren.

De algemene indruk

Bij de algemene indruk gaat het om een globale indruk. Er wordt op dat moment nog slechts naar de hond gekeken maar de hond wordt nog niet betast . Als er reden voor is om verder te kijken, kan de hond in een later stadium verder worden onderzocht. Bij de algemene indruk wordt gegeven naar:

Gedrag

 • Als de hond afwijkt van zijn normale gedragspatroon, is er iets aan de hand. Een hond hoort alert te zijn en normaal te reageren op zijn omgeving. Zieke dieren vertonen vaak ander gedrag dan normaal. Ze kunnen heel sloom, onrustig, angstig, of juist hyperactief zijn.

De stand en gangen

 • Als de hond moet vierkant staan, dat betekent dat hij alle vier benen/ voeten even zwaar belast. Het gewicht moet evenredig over de opervlakte van de voet verdeeld zijn. De hond moet gecoördineerde gangen hebben; soepel en schijnbaar moeiteloos.

Voedingstoestand

De voedingstoestand geeft de relatie aan tussen de hoeveelheid energie die ingenomen wordt en die verbruikt wordt, is dat de hond op dat moment: leeftijd, bouw, ras, prestatie.

Er zijn verschillende manieren om gewicht te bepalen:

 • door gebruikt te maken van een weegschaal.

 • door te kijken naar de hond (zijn de ribben voelbaar, heeft hij een abnormaal dikke buik, enz.).

 • door te kijken naar het gewicht in relatie tot het gehele lichaam.

Verzorgingstoestand

Er wordt gelet op de toestand van de vacht, de huid en de nagels. De vacht moet glanzend zijn de omstandigheden waaronder d hond is gehuisvest van invloed op de verzorgingstoestand. De kwaliteit van de verzorging is sterk afhankelijk van de eigenaar!

N.B. : De vacht is de speigel van de gezondheid.

Abnormale geluiden

 • Het kan belangrijk zijn om abnormale geluiden te herkennen, zoals de geluiden van de ademhaling, maar ook van de darmen og gewichten.

In het oog springende afwijkingen

 • Hieronder vallen de dingen die opvallen als we goed naar een hond kijken. Zo kan een hond gecoupeerd zijn of kan een hond maar 3 poten hebben.

© 2024 Bichon Frisé. All rights reserved.