Tel. 06-27462012
info@bichonfrise.nl

Wat is er gebeurd?

IMG_1034     1236584_3412030076337_793806907_n

De hond is aangereden en heeft mogelijk verwondingen opgelopen.
Hoe moet ik handelen?
  • Blijf kalm en zorg eerst en vooral voor uw eigen veiligheid! Vraag indien mogelijk hulp om het verkeer te waarschuwen.
  • Voorkom met een snuitband dat de hond u uit angst of pijn kan bijten.
  • Breng de hond naar een veilige plek en leg hem, als de verwondingen dat toelaten, neer op de rechterzij. Kan de hond niet staan? Verplaats hem dan niet door aan de poten te trekken, maar pak hem op in uw armen of vervoer hem op een auto plaid, deken, kleed, handdoek of jas. U kunt de hond ook voorzichtig op een plank schuiven.
  • Breng de hond die is aangereden altijd zo snel mogelijk naar een dierenarts, ook als er niets aan de hand lijkt. Er kan toch sprake zijn van onzichtbaar inwendig letsel.
  • Controleer of de hond bij bewustzijn is door hem aan te raken, te klikken met uw vingers, te fluiten of zijn naam te noemen. Als een hond buiten bewustzijn is.
  • Controleer de ademhaling van de hond. Zorg ervoor dat een eventuele halsband de luchtwegen niet afknelt en verwijder de halsband alleen als deze in de weg zit. Voelt u een luchtstroom uit de neus komen en beweegt de borstkas op en neer? Zo niet, ga dan over tot reanimatie.
  • Controleer de kleur van de slijmvliezen door een lip op te tillen of een ooglid naar beneden te trekken. Als het slijmvlies bleek of wit is, kan dat wijzen op een inwendige bloeding.
  • Heeft de hond zichtbare verwondingen? Breng op de wond een niet-pluizende steriele afdekking aan als verbandgaas of desnoods een schone zakdoek, handdoek of theedoek. Stelp een eventuele bloeding door de wond met vingers of hand dicht te drukken en daarna zo snel mogelijk met steriel gaasverband of desnoods een doek.
  • Heeft de hond zichtbare breuken? Laat hem dan zo min mogelijk bewegen.

1374266_3412030316343_1727696596_n

Tip

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Voor u het weet kunt u te maken krijgen met hoge dierenartskosten. Sluit daarom  een huisdierverzekeringen van bijvoorbeeld Proteq aan.

© 2024 Bichon Frisé. All rights reserved.