Tel. 06-27462012
info@bichonfrise.nl

Honden hebben onzekere toekomst na overlijden baasje – Hondentestament.

Wat gebeurt er met de hond na uw dood?

Honden geven ons veel warmte en vriendschap, en in weinig landen maakt een huisdier zo sterk deel uit van het gezin als in ons land. Toch heeft slechts een enkeling nagedacht over wat er met zijn harige vriend moet gebeuren na de dood van zijn baasje. Wie zorgt er dan voor de hond bijvoorbeeld, en hoe?

Wat moet u doen?

Honden kunnen in Nederland niet als erfgenaam in een testament worden opgenomen. En ook het laten inslapen van dieren, zodat zij samen met u begraven kunnen worden, mag niet meer. Maar u kunt wel de nabestaande of de fokker van u hond benoemen die belast wordt met de zorg van de hond.

IMG_4033 IMG_4021 IMG_4041

Vraag persoonlijk advies.

Als u er zeker van wilt zijn dat al uw wensen omtrent de verzorging en de uitvaart van uw hond gerespecteerd worden, leg deze dan vast in uw testament. U bent er dan niet alleen van verzekerd dat uw hond goed verzorgd wordt, maar voorkomt ook veel narigheid voor de nabestaanden. die uw hond na afspraak met de fokker was overeen gekomen van te voren De afspraak die u heeft gemaakt met de fokker dat uw hond bij de fokker terug komt als  niet meer voor de hond kunt zorgen, verandert dan dat de hond nu naar een nabestaande gaat. Want door de zorglast in een testament op te nemen, en door de u een onderhoudsfonds voor het dier te laten openen, kan hij aantonen dat (dat deel van) het geldt uitsluitend bestemd is voor de hond. Zo kan een erfgenaam met een uitkering bijvoorbeeld niet in de problemen komen met de belastingdienst of uitkeringsinstantie.

Vooral hondeneigenaren bespreken hun wensen met anderen, maar slechts weinig hebben ook daadwerkelijk afspraken op papier vastgelegd, waardoor niemand weet wat hij moet doen.

Neem al uw wensen daarom zorgvuldig door met uw notaris. De notaris zal samen met u bekijken welke plannen haalbaar zijn en welke mogelijkheden er nog meer zijn, zodat uw vriend het altijd goed heeft. Wat er ook gebeurt.

Honden gaan een ongewisse toekomst tegemoet wanneer hun baasje overlijdt. Vaak zijn de meeste familieleden niet op de hoogte dat u bij ons een contract heeft getekend waar in staat dat toen u uw Bichon Frise bij ons heeft aangeschaft met een contract. En dat in het contract staat dat de hond altijd terug moet naar de fokker van de hond. Zie het kopietje hieronder van u koopcontract terug bij punt 7 / 7.1.

7. 
Onderlinge afspraken tussen koper en verkoper.

7.1 
Mocht de koper de hond weg willen doen, of bij overlijden, of ziekte, is de koper verplicht om de hond aan de verkoper terug te geven. En na overleg tussen de koper of familielid en verkoper wordt bepaald wat het beste is voor de hond. Bij teruggave van de hond wordt geen terugbetaling van de aankoop van de hond verricht.

IMG_4004 IMG_4012 IMG_4011

Iedereen die dus bij ons een pup heeft aangeschaft heeft dus een contract waar duidelijk instaat dat de hond om wat voor rede dan ook waardoor de hond niet langer meer bij de koper kan blijven terug moet naar ons de fokker dus ook bij overlijden. Maar slechts 7% van de hondeneigenaren heeft op door gegeven aan de naastbestaande wat er met hun Sabi, Selfie of Saartje moet gebeuren wanneer zij zelf overlijden. Voor de helft van de hondjes geldt dat hun baasje hier niet over na heeft gedacht of de nabestaanden met deze beslissing opzadelt omdat ze niet op de hoogte zijn gebracht van het contract van de hond. Een deel van de hondeneigenaren heeft wel iets afgesproken, maar dit niet vastgelegd waar ze de gegevens kunnen vinden de fokker van de hond of waar het contract en alle toebehoren van geschrifte waaronder stamboom paspoort eigendomsbewijs van de hond liggen.

Vooral voor hondeneigenaren die alleen wonen is het erg belangrijk dat zij aangeven wat er met hun hond moet gebeuren na hun dood. Veel honden moeten maar zien wat er met ze gebeurt wanneer hun baasje komt te overlijden. In 1/3 van de gevallen heeft hun eigenaar hier niet over nagedacht. Bij nog eens ruim 20% wordt de keuze aan nabestaanden overgelaten. Ongeveer 40% van de honden krijgt opvang van familie, vrienden of bekenden, maar dit is in veel gevallen niet op papier gezet. Hierdoor kunnen misverstanden ontstaan of weten nabestaanden ook niet wat ze moeten doen met een achtergebleven hond of honden. In dat geval moeten de nabestaanden dus ook beslissen over het lot van het huisdier.

Bespreek en leg het alvast vast op papier samen met familie en de fokker.

Baasjes die iets willen regelen voor hun hond, doen er verstandig aan om ons op de hoogte van te voren te houden. 3/4 van de mensen die al een hond hebben zijn bereid om een huisdier van een overleden bekende over te nemen. Dit is voor Nedina’s Snuggle Pups geen probleem mits in overleg. Zodat wij zeker weten dat de hond op een goede plek zit. En niet aan zijn lot word overgelaten.

Als de hond niet terug gaat naar de fokker omdat de nabestaande niet weten dat er een contract is van de hond waar duidelijk in staat dat de hond terug moet na de fokker. Als het iemand is die geen huisdier heeft, zit bijna 2/3 hiervan niet op te wachten om zorg te dragen voor uw hond en dan is het juist meer de rede om die doelgroep duidelijk te maken dat de hond terug bij de fokker kan.

Toekomst huisdier officieel vastleggen.

Zet uw hond of honden die van het ras  Bichon Frise die bij ons vandaan komen in uw testament. Dit is een goede manier om nabestaanden te laten weten wat uw wensen zijn wat betreft uw hond(en). Dit kan een hoop verwarring voorkomen. Als u meer garantie wilt dat uw hond of honden terecht komen zoals u dat wilt, zult u dit in een testament moeten vastleggen of bij een organisatie aan moeten kloppen.

IMG_4017 IMG_4029 IMG_4043

Laat u informeren.

Als u precies wilt weten wat u kunt doen om de zorg voor uw hond te regelen in uw testament, is het verstandig om contact op te nemen met een notaris. U kunt namelijk alleen een rechtsgeldig testament op laten maken bij een notaris.

Honden rouwen ook.

Honden en hun baasjes hebben vaak een sterke band met elkaar. Huisdieren zijn vaak een volwaardig lid van een gezin of huishouden. Het is daarom niet vreemd dat veel hondeneigenaren rouwen wanneer hun huisdier overlijdt. Maar andersom is dit vaak ook het geval.

Dat honden trouw zijn aan hun baasje wisten we al. 

Mensen rouwen als hun hond overlijdt, maar andersom doen honden dit ook. Niet op de manier zoals wij dit doen, maar op hun eigen manier. Ze missen hun baasje misschien niet zozeer als persoon, maar missen wel de dagindeling en manier van leidinggeven. Ook pikken ze vaak het verdriet van de nabestaanden op. Dit kan tot gedragsproblemen leiden bij honden. Je kunt een hond het beste helpen door je verdriet te delen , aandacht te geven en hem of haar aan een nieuwe dagritme te helpen.

Kortom.

Wij van Nedina’s Snuggle Pups willen u er op attenderen dat u hier eens goed over nadenkt en het liefst het goed regelt voordat het te laat is. Het zijn zeker niet de leuken dingen om over na te denken maar wel de noodzakelijke dingen vinden wij van Nedina’s Snuggle Pups.

© 2024 Bichon Frisé. All rights reserved.