Tel. 06-27462012
info@bichonfrise.nl

Bij de geboorteaangifte controleren we of de fokker zich aan deze regels heeft gehouden. Ook feiten die stammen uit de periode vóór de invoering van het BWG nemen we daarbij mee. Voldoet het nest niet aan de welzijnsregels, dan ontvangt de fokker wèl stambomen voor het nest maar leggen wij een klacht voor aan het Tuchtcollege. De fokker ontvangt hierover bericht van ons. Het Tuchtcollege beoordeelt de kwestie en doet een uitspraak over de sancties.

Wij vinden dat de welzijnsregels die voor rashonden gelden ook voor niet-rashonden moeten gelden.

1973742_424572021010728_826376913_o _JPI0937-900x1200

BASISREGLEMENT WELZIJN EN GEZONDHEID

In het Kynologisch Reglement zijn een aantal regels opgenomen met betrekking tot het welzijn en de gezondheid van de teef waarmee wordt gefokt.

basisreglement welzijn & gezondheid (bwg)

De welzijnsregels van het Basisreglement Welzijn & Gezondheid staan beschreven in het Kynologisch Reglement (Art. VIII.1 e.v.)
Artikel VIII.1
1. Een teef mag niet worden gedekt vóór de dag waarop zij de leeftijd van 16 maanden heeft bereikt.
2. Een teef, waaruit niet eerder pups zijn geboren, mag niet worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 72 maanden heeft bereikt.
3. Een teef, waaruit eerder pups zijn geboren, mag niet meer worden gedekt na de dag waarop zij de leeftijd van 96 maanden heeft bereikt.
4. Een teef mag niet meer worden gedekt na de dag waarop haar vijfde nest is  geboren.
5. Een teef mag niet worden gedekt binnen 10 maanden na de dag van een dekking voor een vorig nest van die teef.
6. Een teef mag niet worden gedekt binnen 24 maanden na de dag van de dekking voor een voorvorig nest van die teef.

Om bovenstaande regels te verduidelijken hebben we deze in een schema weergegeven: bestand schema weergeven

_JPI9031-900x1200px _JPI0834-900x1200

Artikel VIII.2
Een teef mag niet worden gedekt door haar grootvader, haar vader, haar broer, haar zoon of haar kleinzoon.

Artikel VIII.3
Hij die op het tijdstip van dekking eigenaar was van de teef en die teef in strijd met de bepalingen van artikel VIII.1 of VIII.2 heeft laten dekken dan wel niet heeft voorkomen dat die teef in strijd met die bepalingen werd gedekt, maakt zich schuldig aan een strafbaar feit als bedoeld in artikel I.4 en artikel VI.23B, en kan worden gestraft overeenkomstig het gestelde in artikel VI.24.

Artikel VIII.4
1. Het feit dat pups zijn geboren als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met het gestelde in artikel VIII.1, staat opname in de Nederlandse stamboekhouding niet in de weg.
2. Voor pups die in Nederland zijn geboren als gevolg van een dekking die heeft plaatsgevonden in strijd met het gestelde in artikel VIII.2, wordt de opname in de Nederlandse stamboekhouding geweigerd.

 

© 2024 Bichon Frisé. All rights reserved.