Tel. 06-27462012
info@bichonfrise.nl
Home » Onze kennel » Raad van beheer » Project ‘normenmatrix’

Project ‘normenmatrix’

In dit project zorgen we er voor dat op termijn op iedere stamboom komt te staan of de hond voldoet aan normen die voor dat ras gelden.

Daarmee geven we inzicht in de maatregelen die de fokker genomen heeft om gezonde en sociale pups te fokken. Het is overigens géén garantie dat de hond gezond is.

Rashondenfokkers die zich houden aan de normen voor hun ras onderscheiden zich van fokkers die zich niet conformeren aan dit duurzaam fokbeleid. Door de vermelding op de stamboom, ziet de consument in één oogopslag of pups gefokt zijn volgens de normen voor dit ras.

Een kritische koper verdiept zich al ruim voordat hij een pup koopt in tal van zaken die met de aanschaf te maken hebben. Wij vinden het daarom belangrijk dat de koper al vóór de aanschaf ziet of de pups uit de oudercombinatie aan de normen voldoen. Wij vinden het ook belangrijk dat een fokker de combinatie kan controleren vóórdat de dekking feitelijk plaatsvindt. Daarom ontwikkelen we een softwaremodule waarmee je – geautomatiseerd – de combinatie van reu en teef kunt controleren en direct uitsluitsel hebt of de (pup uit de) combinatie voldoet aan de normen.

Per ras stellen we de normen vast. Dit doen wij samen met de rasvereniging(en). De VFRs gebruiken we als vertrekpunt. We controleren of in de VFRs alle relevanten aandoeningen staan, prioriteren zo nodig of vullen deze indien nodig aan. Vragen en discussiepunten leggen we voor aan de Gezondheidscommissie. Zo ontstaat een matrix van rassen en normen: de normenmatrix.

In de normenmatrix nemen we die onderzoeken op die geprotocolleerd zijn en die wij administreren. Nu is dat nog een beperkt aantal onderzoeken, maar deze breiden we in de loop van de tijd uit.

Wij hopen dat deze aanpak gevolg zal krijgen binnen de totale hondenfokkerij in Nederland, zodat een duurzaam fokbeleid een algemeen goed wordt voor alle hondenfokkers, ongeacht of ze rashonden of look-a-likes fokken.

© 2024 Bichon Frisé. All rights reserved.