Tel. 06-27462012
info@bichonfrise.nl
Home » Onze kennel » Raad van beheer » Verenigingsfokreglement

Verenigingsfokreglement

Het verenigingsfokreglement (VFR)

Het verenigingsfokreglement (VFR) is een fokreglement dat elke rasvereniging voor het eigen ras maakt. Deze fokreglementen zijn toegesneden op de huidige en gewenste situatie binnen het eigen ras zoals de vereniging dat voorstaat.

Er kunnen dus verschillen zitten in de reglementen voor één ras tussen twee verenigingen. Het uitgangspunt is dat de VFRs niet sterk afwijkend zijn van elkaar en de gezondheids- en welzijnsaspecten van het ras in het oog houden. Samen met de rasverenigingen stimuleren wij fokkers om zich aan het VFR te houden.
© 2024 Bichon Frisé. All rights reserved.