Tel. 06-27462012
info@bichonfrise.nl
Home » Pup aanschaffen » De hond mee op vakantie

De hond mee op vakantie

Veilig op reis met uw hond

Our services drive results, powering your business with our expertise. We offer custom solutions tailored to your unique needs, and a comprehensive range of business service offerings, all conveniently available at your fingertips. Our expert services are designed to help your business grow exponentially, and our personalized approach ensures maximum efficiency for your organization.

Veilig op reis

Rabiës

Allereerst bent u verplicht te zorgen voor een geldige enting tegen hondsdolheid. In het algemeen betekent dit dat de hond minimaal 30 dagen voor vertrek geënt moet zijn en niet langer dan een jaar geleden.

Ziekten

In het buitenland komen een aantal ziekten voor die door teken en stekende insecten worden overgebracht. Naast de ziekte van Lyme die ook in Nederland en Duitsland voorkomen, gaat het vooral om Babesiose, Leishmania en Heartwormdisease. Babesiose is een ziekte die overgebracht wordt door bepaalde teken die in warme gebieden leven zoals Zuid- en Midden-Europa. Deze parasiet vernielt de rode bloedlichaampjes, waarbij de hond plotseling ziek wordt met hoge koorts en donkerrode portkleurige urine. Bij een snelle behandeling door de plaatselijke dierenarts is de genezingskans goed.

Om deze ziekte te voorkomen is het dus van belang uw hond zoveel mogelijk tekenvrij te houden d.m.v. een speciale tekenband en/of spray, naast een dagelijkse controle van huid en vacht. Een enting is (in het buitenland) mogelijk, maar geeft geen afdoende bescherming. Het is gebleken dat de ‘preventieve’ injectie, zoals vroeger wel werd gegeven, niet effectief is en daarnaast is deze niet meer verkrijgbaar voor dit doeleinde.

Voor Engeland en Scandinavië geldt daarbij dat ook nog eens een bloedonderzoek gedaan moet worden na de rabiësenting om te zien of er voldoende antistoffen aangemaakt zijn, zodat met de voorbereidingen hiervoor ten minste een halfjaar van te voren (7 maanden) begonnen moet worden.

Is dit eenmaal in orde dan kan daarna volstaan worden met het jaarlijks herhalen van de rabiësenting. Daarnaast is het verstandig en soms ook verplicht om te zorgen dat ook de andere entingen zoals Hondenziekte, Parvo en Weil op orde zijn. Meestal is ook een geldige gezondheidsverklaring nodig die afhankelijk van het land waarheen (of doorheen) gereisd wordt, niet ouder dan een bepaalde tijd mag zijn. Ook moet er soms een invoervergunning aangevraagd worden. Informeer dus tijdig bij uw dierenarts.

Leishmaniase

Deze ziekte wordt overgebracht door zeer kleine zandvliegjes die met name actief zijn rond zonsopgang en zonsondergang. Ze komen voor in alle landen rond de Middelandse Zee en Portugal. De klachten na besmetting treden pas lange tijd na de vakantie op en bestaan in het algemeen uit huidproblemen, lusteloosheid en conditieverlies. Behandeling is levenslang en vaak teleurstellend. De Scalibor antitekenband is ook werkzaam tegen deze vliegjes, maar beter is het om besmette gebieden te vermijden.

Heartwormdisease

is een van oorsprong tropische aandoening die tegenwoordig echter ook in Spanje en Portugal voorkomt en wordt overgebracht door stekende insekten. Zoals het woord al zegt, leidt een besmetting met larven tot ontwikkeling van wormen die in het hart nestelen, met alle (dodelijke) gevolgen van dien. Voorbehoedend is er op dit moment in Nederland één middel te verkrijgen en wel Stronghold. De werkzame stof die in de bloedbaan wordt opgenomen zorgt ervoor dat larven zich niet kunnen ontwikkelen. Met dit middel moet voor de vakantie begonnen worden tot zeker een maand na terugkeer.

Loopsheid preventie voor de vakantie

De vraag die ons regelmatig vanuit diverse hoeken gesteld wordt is “of het mogelijk is om de loopsheid tijdens de vakantie te voorkomen”. Of uw hond nu in pension gaat of mee op vakantie, een loopsheid is dan altijd erg lastig. Deze loopsheid is inderdaad te voorkomen. Echter geen enkele methode met medicijnen is 100% betrouwbaar.

In de eerste plaats is de zgn. ‘prikpil’ een optie. Deze injectie dient één maand voor de vakantie gegeven te worden en geeft dan een uitstel van ongeveer drie maanden. De injectie kan ook gegeven worden als de loopsheid net begonnen is. Bij 95% van de honden zullen dan de loopsheid verschijnselen binnen enkele dagen verdwijnen.

Let echter wel op, de hond kan nog zeker een week lang vruchtbaar blijven ondanks afwezigheid van de loopsheid verschijnselen. Er mag niet meer gespoten worden als de hond al flink in haar loopsheid is gevorderd. De stof die voor deze injectie gebruikt wordt, is een zgn. progestageen (een hormoon) en heeft, zeker bij langdurig gebruik maar soms ook al na één keer, vervelende bijwerkingen. Bij regelmatig gebruik zijn het ontstaan van melkklierkanker en suikerziekte zeker een risico, daarnaast kunnen fokhonden gedurende langere tijd niet meer loops worden. Het gebruik moet dan ook ten strengste ontraden worden.

Een tweede optie is het gebruik van de ‘poezenpil’ bij honden. Deze pil bevat ook progestoagenen en is bekend onder de naam Ovucon en Perlutex (5 mg). Voor uitstel van de loopsheid kan vier dagen voor de vakantie gedurende 14 dagen 1 x daags 1 tablet gegeven worden. Dit resulteert in een uitstel van ongeveer één maand. Is de hond net begonnen met de loopsheid, dan kan de eerste 4 dagen 1 x daags 2 tabletten worden gegeven.

Let wel, ook hier is het risico op bovenstaande bijwerkingen aanwezig maar in ieder geval een stuk minder. Wat betreft een homeopathische oplossing kunnen wij kort zijn: er is geen betrouwbare homeopathische methode om loopsheid uit te stellen. Loopsheid is immers een natuurlijk proces en laat zich als zodanig niet homeopathisch remmen.

Tot slot: herhaalt het probleem van de loopsheid tijdens vakantie zich steeds weer, dan kan veel beter gekozen worden voor een sterilisatie (castratie) van de teef. Dit is uit gezondheidsoogpunt altijd te prefereren boven de andere genoemde opties.

Algemeen

Dan zijn er nog wat algemene adviezen die we u willen meegeven. Ten eerste is het handig om een E.H.B.O.-tasje mee te nemen voor onverwachte ongemakken, daarin kan men onder andere een ontsmettingsmiddel (raadpleeg de dierenarts), wondzalf (raadpleeg de dierenarts), wat verbandgaas, Leukoplast en een tekenpen in doen.

Iets anders waarmee u terdege rekening moet houden is het feit dat honden niet kunnen zweten en dus snel oververhit raken. Laat nooit uw hond achter in de auto, ook niet in de schaduw en met open ramen! De temperatuur in de auto kan ook dan namelijk oplopen tot 50 o C en dat kan snel fataal zijn. Zorg ook bijvoorbeeld aan het strand dat de hond regelmatig kan afkoelen en geef voldoende water te drinken.

Naast langharige en lichtgekleurde honden zijn met name (te) dikke honden overgevoelig voor oververhitting. Als uw hond verschijnselen van oververhitting vertoont (extreem hijgen, temperatuur ruimschoots boven de 40 o C, sloom worden en flauwvallen), dan dient u de hond zo snel mogelijk te koelen met koude natte doeken, eventueel de hond besprenkelen met koud water. Niet ineens de brandslang erop zetten of de hond in het water gooien. De temperatuur moet weer voorzichtig zakken. Ga vervolgens zo snel mogelijk naar een dierenarts.

Ons advies is ook om zoveel mogelijk het eigen hondenvoer mee te nemen, bij voorkeur brokken in verband met de houdbaarheid. In het buitenland zijn niet alle merken voer te verkrijgen en plotseling overschakelen op een ander soort kan maag-darmproblemen in de hand werken.

Gaat u met de hond naar Frankrijk op vakantie, dan is het verplicht dat de hond een chip heeft of getatoeëerd is. Bovendien moet er door de dierenarts een gezondheidsverklaring zijn afgegeven en deze mag niet ouder zijn dan 5 dagen. Voorkom problemen en overleg hierover met uw dierenarts.

© 2024 Bichon Frisé. All rights reserved.