Tel. 06-27462012
info@bichonfrise.nl
Home » Pup aanschaffen » Verplichting chippen & registreren overheid

Verplichting chippen & registreren overheid

Registreer uw hond op www.databankhonden.nl

In Nederland geldt sinds 1 april 2013 verplichte identificatie en registratie (I&R) voor honden. Dit houdt in dat honden gechipt moeten worden.Er wordt bij de hond een chip ingebracht. Iedere chip bevat een chipnummer. Het chipnummer is uniek, waardoor de hond geïdentificeerd kan worden. Dit chipnummer moet samen met de actuele contactgegevens van de eigenaar van de hond in een databank opgeslagen worden.

De maatregel geldt voor alle honden die geboren zijn na 1 april 2013 en voor honden van alle leeftijden die na 1 april 2013 in Nederland geïmporteerd zijn.

De fokker van de hond moet er voor zorgen dat de pup gechipt wordt. De fokker van de pups moet ook zorgen voor de eerste registratie.

De houder van de hond – dit is meestal het nieuwe baasje van de pup – is verantwoordelijk voor de wijzigingen in de registratie daarna en moet zelf de hond op zijn naam registreren.

Doel van de maatregel

Met deze nieuwe maatregel wil de overheid de illegale en malafide hondenhandel en -fokkerij aanpakken en het welzijn van honden in Nederland verbeteren. Illegale handelaren en fokkers kunnen dankzij de I&R-verplichting beter worden opgespoord en van mishandelde, verwaarloosde of achtergelaten honden valt de eigenaar te achterhalen.

De gegevens zijn ook handig om bij weglopen van een hond snel de eigenaar te achterhalen. In verband met de Wet bescherming persoonsgegevens kan dit alleen als de eigenaar bij registratie expliciet toestemming geeft om zijn gegevens ook voor dit doel te gebruiken.

Databank

De databanken waarin de gegevens van hond en eigenaar worden opgeslagen, moeten voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet regelt, ter bescherming van uw privacy, wat er allemaal wel en niet mag met uw persoonsgegevens. Pas als voldaan wordt aan alle eisen die deze wet aan de databanken stelt, kan het ministerie van Economische Zaken een databank ‘aanwijzen’ als databank die de gegevens van gechipte honden mag registreren.

De gegevens in de aangewezen databanken worden doorgegeven aan een centrale databank, die door het Ministerie van Economische Zaken beheerd wordt. Zo kan in het geval van misstanden opsporing plaatsvinden door de Landelijke Inspectiedienst (LID) of de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Andere instanties hebben uitdrukkelijk geen toegang tot de gegevens in de aangewezen databanken.

Databank Honden

De Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland, biedt hondeneigenaren een eigen registratiedienst aan, namelijk de “Databank Honden” ( www.databankhonden.nl ). “Databank Honden” voldoet aan alle eisen en is een door het het ministerie aangewezen als databank. Dit is een makkelijk toegankelijke service die openstaat voor alle fokkers én eigenaren van honden. Zowel rashonden als niet-rashonden registreren zij graag.

Voor meer informatie en het registeren van honden, www.databankhonden.nl

© 2024 Bichon Frisé. All rights reserved.