Tel. 06-27462012
info@bichonfrise.nl
Home » Shows & titels » Benelux Winner titels

Benelux Winner titels

Benelux Winner, Benelux Jeugd Winner en Benelux Veteranen Winner

Benelux Winner/Winster

De titel “Benelux Winner/Winster”, gevolgd door het jaar waarin de titel werd behaald, wordt toegekend aan iedere reu en iedere teef, die op een Benelux Winnertentoonstelling als beste reu of beste teef, van het ras of de Variëteitsgroep is aangewezen, mits de hond de kwalificatie “uitmuntend” heeft behaald.

Onze Syfy heeft de de Benelux winner in Rotterdam gewonnen op 07-09-2014

Benelux Jeugd Winner/Winster

De titel “Benelux Winner/Winster”, gevolgd door het jaar waarin de titel werd behaald, wordt toegekend aan iedere reu en iedere teef, die op een Benelux Winnertentoonstelling als beste reu of beste teef, van het ras of de Variëteitsgroep is aangewezen, mits de hond de kwalificatie “uitmuntend” heeft behaald.

Benelux Veteranen Winner/Winster

De titel “Benelux Veteranen Winner/Winster”, gevolgd door het jaar waarin de titel werd behaald, wordt toegekend aan de reu en de teef, die op een Benelux Winnertentoonstelling in de Veteranenklasse als nummer in 1 is geplaatst, mits de hond de kwalificatie “uitmuntend” heeft behaald.

Benelux Champion, Benelux Junior Champion en Benelux Veteran Champion

Benelux Champion

 • deze prijzen zijn behaald in de drie Benelux landen, zijnde Nederland, België en Luxemburg onder ten minste drie verschillende Keurmeesters (hoeft niet in hetzelfde jaar te zijn) en
 • de hond, voor zover deze in de Nederlandse stamboekhouding is ingeschreven, niet is ingeschreven in G-0 van het VR, en waarvan ook minimaal de ouders zijn geregistreerd in het N.H.S.B. of in een door de F.C.I. erkende buitenlandse stamboekhouding, of
 • van de hond, voor zover deze is ingeschreven in een buitenlandse stamboekhouding, ook minimaal de ouders zijn geregistreerd en daarvan blijkt uit een voor het buitenland bestemde Stamboom die is afgegeven op grond van de bedoelde inschrijving.
 • Deze titel krijgt u niet automatisch toegezonden. U dient deze aan bij het land waar u uw laatste Benelux Winner titel heeft behaald.  

Benelux Junior Champion

De titel “Benelux Junior Champion” wordt toegekend aan de hond die twee Benelux Jeugd Winner titels heeft behaald, mits,

 • deze prijzen zijn behaald in twee van de drie Benelux landen, zijnde Nederland, België en Luxemburg (hoeft niet in hetzelfde jaar te zijn); en
 • de hond, voor zover deze in de Nederlandse stamboekhouding is ingeschreven, niet is ingeschreven in Bijlage G-0, en waarvan ook minimaal de ouders zijn geregistreerd in het N.H.S.B. of in een door de F.C.I. erkende buitenlandse stamboekhouding, of
 • van de hond, voor zover deze is ingeschreven in een buitenlandse stamboekhouding, ook minimaal de ouders zijn geregistreerd en daarvan blijkt uit een voor het buitenland bestemde Stamboom die is afgegeven op grond van de bedoelde inschrijving
 • Deze titel krijgt u niet automatisch toegezonden. U dient deze aan bij het land waar u uw laatste Benelux Junior Winner titel heeft behaald.

Benelux Veteran Champion

De titel “Benelux Veteran Champion” wordt toegekend aan de hond die twee Benelux Veteraan Winner titels heeft behaald, mits

 • deze prijzen zijn behaald in de twee van de drie Benelux landen, zijnde Nederland, België en Luxenburg (hoeft niet in hetzelfde jaar te zijn); en
 • de hond, voor zover deze in de Nederlandse stamboekhouding is ingeschreven, niet is ingeschreven in Bijlage G-0, en waarvan ook minimaal de ouders zijn geregistreerd in het N.H.S.B. of in een door de F.C.I. erkende buitenlandse stamboekhouding, of
 • van de hond, voor zover deze is ingeschreven in een buitenlandse stamboekhouding, ook minimaal de ouders zijn geregistreerd en daarvan blijkt uit een voor het buitenland bestemde Stamboom die is afgegeven op grond van de bedoelde inschrijving.
 • Deze titel krijgt u niet automatisch toegezonden. U dient deze aan bij het land waar u uw laatste Benelux Veteran Winner titel heeft behaald.

Onze Shylo en Nedina hebben de eerste plaats behaald in de koppelklasse op 07-09-2014 in Rotterdam op de Benelux winner

© 2024 Bichon Frisé. All rights reserved.