Tel. 06-27462012
info@bichonfrise.nl
Home » Shows & titels » Internationaal Schoonheidskampioen CIB

Internationaal Schoonheidskampioen CIB

Om Internationaal Schoonheidskampioen (FCI afkorting: CIB) te worden, moet de hond in drie landen onder drie verschillende keurmeesters in totaal vier maal een CACIB-certificaat hebben gewonnen.

De regel dat één daarvan in het land van vestiging of van oorsprong moet zijn is komen te vervallen.

Voor honden die aan werkproeven zijn onderworpen (jacht- en gebruikshondenrassen) geldt echter een andere regel:
Twee CACIB-certificaten in twee landen onder twee verschillende keurmeesters én bovendien een eerste, tweede of derde prijs of een kwalificatie “goed” op een nationale veldwedstrijd of werkwedstrijd.

Voor alle honden geldt, dat tussen het eerste en het laatste CACIB een tijdsvak moet liggen van tenminste twaalf maanden.

CACIB’s kunnen op een tentoonstelling worden gewonnen in de open klas, gebruikshondenklas en kampioensklas, alsmede in de klas van 15-24 maanden, als die op de tentoonstelling is opengesteld.

Een CACIB kan worden toegekend (de keurmeester is daartoe niet verplicht) aan de beste reu en de beste teef van het ras, mits gekwalificeerd met Uitmuntend, ingeschreven in het NHSB of een erkend buitenlands stamboek, en mits de hond dus ouder is dan vijftien maanden.

Als de hond aan de vereisten heeft voldaan, kan het internationaal kampioenschap door de eigenaar worden aangevraagd rechtstreeks bij de FCI.

Daarvoor, bij de brief waarin om toekenning van de titel wordt verzocht, een kopie van de stamboom bij te sluiten en kopieën van alle bewijsstukken, zoals de CACIB-kaartjes en eventueel keurverslagen, en de uitslag van de werkproef bij de jacht- en gebruikshondenrassen (met als het om een buitenlandse proef gaat eventueel een bevestiging van de betreffende Kennel Club).

Ook bij het CACIB gelden de regels voor het “doorschuiven” van het CACIB als de hond die het CACIB ontvangt reeds Internationaal Kampioen is.
© 2024 Bichon Frisé. All rights reserved.