Tel. 06-27462012
info@bichonfrise.nl

Wat is er gebeurd?

De pols ofwel hartslag bij de hond ligt bij volwassen dieren tussen de 60 en 120 slagen per minuut. Bij (zeer) jonge of nerveuze honden kan de frequentie enorm toenemen.

Hoe moet ik handelen?

  • De pols is bij honden te meten bij de dijbeenslagader aan de binnenzijde van de achterpoten. Als de hond staat, kunt u hiervoor de bovenbenen van achteraf omvatten, met de vingers naar binnen en de duim naar buiten. Met uw vingers kunt u in dit gebied de pols voelen. Even van plaats veranderen of iets drukken als het niet meteen lukt. Bij honden met overgewicht kan de pols minder goed voelbaar zijn.
  • Ligt de hond? Leg dan uw hand aan de binnenzijde van het dijbeen ter hoogte van de lies om de pols te kunnen voelen.
  • Over het algemeen volstaat het de pols vijftien seconden te tellen. Vermenigvuldig de uitslag met vier om de polsslag per minuut te berekenen.
  • Let naast de frequentie ook de gelijkmatigheid, het ritme en de kracht van de pols. Daarnaast is het van belang of de pols symmetrisch is: links en rechts gelijk en even sterk.
Tip
U kunt het hart ook voelen kloppen tegen de borstkaswand. Daarvoor legt u uw hand op de linkerkant van de borstkas achter de elleboog. U kunt hier alleen de frequentie meten en niet het ritme, de kracht of de symmetrie bepalen.
© 2024 Bichon Frisé. All rights reserved.