Tel. 06-27462012
info@bichonfrise.nl

Logo-HACR1

De opleiding Kynologisch Instructeur is voor 2016 en 2017 volgeboekt. De eerstvolgende Module A waarvoor nog plaats is start op 7 januari 2018. U kunt zich wel per mail opgeven voor de wachtlijst, mochten er tussentijds cursisten afvallen.

Waarom deze opleiding?
In Nederland worden diverse opleidingen voor Kynologisch Instructeur aangeboden. De nadruk ligt hierbij vaak op het kunnen uitleggen van de opvoedoefeningen aan cursisten. Denk hierbij aan oefeningen als komen op bevel of wandelen zonder trekken. In de praktijk blijkt dat cursisten meer van hun instructeur verwachten dan uitsluitend hulp bij het uitvoeren van een oefening. Een professioneel instructeur heeft kennis van gedrag van honden, weet hoe honden leren en adviseert in het geval een hond probleemgedrag vertoont.

Daarnaast dient een instructeur zijn boodschap zo over te brengen, dat cursisten het niet alleen begrijpen maar ook accepteren. Een Kynologisch Instructeur coacht immers mensen. Dat is de reden waarom ik mijn opleiding modulair opbouw.

hans-presentatie-300x200

Module A.
Verdiepingscursus Gedrag bij honden
In deze module doet de cursist kennis op over gedrag bij honden. Trefwoorden zijn gedragsherkenning, leerprincipes, motivatiefactoren en het analyseren van probleemgedrag. Deze module wordt ook los aangeboden voor mensen die geïnteresseerd zijn in het gedrag van honden, zonder de ambitie te hebben instructeur te worden.

Module A start twee maal per jaar (januari en juni) en bestaat uit 5 lesdagen die op 5 opeenvolgende zondagen worden gegeven.

Module B.
De mens achter de hond
Na afronding van module A beschikt u over gedegen kennis met betrekking tot het gedrag van honden. In module B staat de eigenaar van de hond centraal. De nadruk van de module ligt bij het begrijpelijk kunnen overbrengen van de leerstof, het geven en ontvangen van kritiek, het omgaan met weerstand en het voeren van slecht nieuws gesprekken. Ook wordt er aandacht besteed aan het werken in teamverband met meerdere instructeurs binnen een hondenschool of vereniging.

Deelname aan Module B is alleen mogelijk als u ook Module A heeft gevolgd.

Module B wordt afgesloten met een examen, bestaande uit het uitwerken en presenteren van een casus en het maken van een toets.

Module B bestaat uit 5 lesdagen. Deze worden gepland na afloop van Module A in overleg met de deelnemers.

De eerstvolgende Module B waarvoor nog plaats is zal in maart 2017 plaatsvinden.

Module C.
Praktijklesbeurten
Na succesvolle afronding van Module B gaat u aan de slag met het verzorgen van lesbeurten aan zowel collega cursisten als ook aan overige combinaties. Dit kunnen lessen aan een kleine groep honden zijn, maar ook honden met een mild probleemgedrag komen aan bod, waaraan één op één wordt lesgegeven. Gedurende 5 lesdagen wordt u intensief begeleid door ervaren en geschoolde instructeurs.

Indien u nog niet zelf les geeft of stage loopt bij een hondenschool, dient u tussen Module B en C een eerste oriënterende stage te volgen. HACR beschikt over diverse stage adressen en kan hierin dus bemiddelen.

Module C wordt afgesloten met een evaluatie van uw praktijklesbeurten.  Als uit de  evaluatie blijkt dat u over voldoende kennis en vaardigheden beschikt, ontvangt u het certificaat Kynologisch Instructeur.

Mocht u kennisniveau nog onvoldoende zijn, wordt u in de gelegenheid gesteld een aanvullende stage te volgen.

Tarieven
De prijs voor Module A bedraagt € 150,00 inclusief Reader. De prijs voor Module B en voor Module C bedraagt € 200,00 per Module inclusief Reader.

Erkenning van de Opleiding
De Raad van Beheer heeft de Opleiding geaccrediteerd( https://www.houdenvanhonden.nl/opleidingen-en-trainingen/kynologisch-instructeur/ ). Dit betekent dat deze voldoet aan de eindtermen die door de Raad zijn opgesteld. Als u slaagt voor de opleiding en u geeft les bij een door de Raad erkende vereniging, kunt u zich laten inschrijven als Kynologisch Instructeur.mensen, angst, niet alleen kunnen zijn, oncontroleerbaarheid en onzindelijkheid). Diverse therapiemethodes worden uitgelegd. Tevens krijgen cursisten de mogelijkheid een probleemgedrag van de eigen hond in te brengen. Aan de hand van de opgedane kennis gaan we gezamenlijk het probleem analyseren en een mogelijke therapiemethode opzetten.

Reader
Elke cursist ontvangt een uitgebreide Reader waarin de behandelde stof  wordt beschreven.

Kosten
De kosten voor de cursus bedragen € 150,00. Dit is inclusief Reader.

Locatie
De cursus wordt gegeven op het terrein van KC Roermond – Echt op het Sportpark de Bandert in Echt.

Heeft u belangstelling  voor deze cursus neem dan contact met mij op info@hacr.nl.

© 2024 Bichon Frisé. All rights reserved.