Tel. 06-27462012
info@bichonfrise.nl

Onze buitendienstmedewerkers voorzien alle pups van een in Nederland geboren nest rashonden van een chip. Ze controleren dan ook de omstandigheden waarin het nest zich bevindt en adviseren de fokker over mogelijke verbeteringen. Als de gezondheid of het welzijn van het nest in gevaar is, maken zij melding bij de inspectiedienst van de overheid. Deze dienst is verantwoordelijk voor de handhaving van de wettelijke regels en heeft opsporingsbevoegdheid. De buitendienstmedewerkers van de Raad van Beheer hebben deze opsporingsbevoegdheid niet. Locatiecontrole kan ook plaatsvinden als de fokker een andere dienst afneemt of op indicatie. Voor de locatiecontrole gelden uitvoeringsregels. locatie onderzoek

© 2024 Bichon Frisé. All rights reserved.