Tel. 06-27462012
info@bichonfrise.nl
Home » Gezondheidsleer » Ziekteverwekkers

Ziekteverwekkers

Besmet of geïnfecteerd

Een hond kan ziek worden doordat hij in aanraking is gekomen met ziekteverwekkers. De hond is besmet of geïnfecteerd . De hond hoeft geen ziekteverschijnselen te tonen ( dus symptoomloos zijn ) dan. Met andere woorden : een hond kan nooit ziek zijn zonder besmet te zijn, maar een hond kan heel goed besmet zijn ( dus besmettelijk zijn voor andere honden ) zonder ziek zijn.

Een veel voorkomende soort ziekteverwekkers zijn parasieten, d.w.z organismen die leven ten koste van andere organismen. Sommige maken gebruik van een tussengastheer ( die hier meestal geen hinder van ondervindt ). De zogenoemde eindgastheer is het organisme waar de voorplanting plaatsvindt en die kan hier wel hinder van ondervinden.

Bij veel voorkomende soorten ziekteverwekkers bij de hond zijn:

1

Parasieten

meercellige dierlijke organismen, die we kunnen onderverdelen in:

• endoparasieten ( inwendig ) : verschillende soorten wormen die in het lichaam van de hond kunnen voorkomen.
• ectoparasieten ( uitwendig ) : in en op de huid levende dieren zoals vlooien, teken, luizen en mijten.

2

Schimmels

meercellige organismen.

3

Protozoen

eencellige organismen.

4

Bacterien

eencellige organismen.

5

Virussen

erfelijke materiaal ( DNA of RNA ) dat voor de vermeerdering afhankelijk is van een levende gastheer.

© 2024 Bichon Frisé. All rights reserved.