Tel. 06-27462012
info@bichonfrise.nl
Home » Gezondheidstesten » Het DNA Onderzoek

Het DNA Onderzoek

Waarom DNA afstamming onderzoek?

De Raad van Beheer geeft bij de registratie van honden in het Nederlands Hondenstamboek een officieel document (de stamboom) waarop de afstamming van de hond wordt vermeld.
De ouderdieren worden door de fokker aan de Raad doorgegeven door het invullen van de dek- en geboorteaangifte. Met de ondertekening van dit formulier, verklaart de fokker de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.

Echter, hoe zeker weet men of de nakomelingen werkelijk van de beoogde vader afstammen? Ervaring leert dat de natuur zich niet altijd laat sturen. Een loopse teef trekt nu eenmaal reuen aan, die zodra ze hun kans schoon zien de teef zullen dekken. Als een teef gedurende de loopsheid twee keer wordt gedekt, is het dus niet zeker van welke vaderdier de pups afstammen.

Dit komt nu slechts een enkele keer aan het licht, omdat de nakomelingen kenmerken vertonen (bv. vachtkleurpatroon), die de opgegeven reu niet kan overerven.

In dat geval is er sprake van twijfel aan de afstamming  en wordt de inschrijving van het nest in het NHSB geweigerd. Alleen als de fokker de afstamming aan de hand van DNA-onderzoek laat vaststellen, gaat de Raad van Beheer over tot inschrijving van het nest.

Met de huidige DNA-technieken is het nu heel eenvoudig om de juiste afstamming te bepalen. Naast de integriteit van de afstammingsgegevens in de stamboekregistratie, verheldert een juiste afstamming het zicht op de overerving van erfelijke aandoeningen binnen het ras. Hierdoor kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat een dek reu onterecht voor de fok wordt uitgesloten. Ook bij berekening van zgn. fok waarden voor de fokdieren kan dit in de toekomst een rol gaan spelen.

DNA Onderzoek Raad van Beheer

De afdeling Gezondheid, Gedrag & Welzijn (GGW) van de Raad van Beheer is in 2008 een pilot gestart met het Dr. Van Haeringen Laboratorium (VHL) te Wageningen om te kijken hoe zij kan bijdragen aan het beter beschikbaar maken van nieuwe DNA-technieken voor de Nederlandse kynologie. Doelstelling hierbij is het DNA-onderzoek efficiënt en tegen redelijke kosten te laten plaatsvinden, zodat een eventuele (financiele) drempel voor fokkers wordt weggenomen en het voor een rasvereniging makkelijker wordt om DNA-onderzoek op te nemen in haar fokbeleid. GGW is gestart met het faciliteren van aanvragen van een DNA-profiel van fokdieren op basis waarvan afstammingsonderzoek kan plaatsvinden.

Verplichte DNA-afname en -afstammingscontrole – Zekerheid afstamming rashonden

Als je veel moeite en middelen stopt in het testen van fokdieren en er vervolgens transparantie mee wil geven naar fokkers en kopers dan moet wel onomstotelijk vaststaan dat de pups daadwerkelijk afkomstig zijn van de genoemde fokcombinatie. Het wordt namelijk heel aantrekkelijk om pups van mindere ouders op te waarderen en ze van betere “ouders” te voorzien. Dit zou het gehele beleid ondermijnen.

DNA-afstammingscontrole is dus noodzakelijk bij uitvoering.

Op de algemene ledenvergadering in mei 2012 is er een principebesluit genomen om verplichte DNA afname- en afstammingscontrole voor alle rashondenpups in te voeren. Tijdens de ledenvergadering van november 2013 is het voorstel hiertoe aangenomen.

De ingangsdatum van de verplichte DNA-afname en – afstammingscontrole is 1 juni 2014. Dit betekent dat bij alle dekkingen op of na 1 juni 2014 de verplichting geldt.

De exacte procedures en de uitvoeringsregels worden de komende tijd vastgesteld mede in overleg met de werkgroep fokkerij en gezondheid.
Dit betekent dat nog niet alle details volledig bekend zijn.

© 2024 Bichon Frisé. All rights reserved.