Tel. 06-27462012
info@bichonfrise.nl
Home » Onze kennel » Info onze kennel » Regels hobbymatig huisdieren houden

Regels hobbymatig huisdieren houden

REGELS FOKKEN

Er gelden bepaalde regels, voor fokken en voor huisvesting en verzorging.

Bij het fokken met huisdieren is het belangrijk dat de manier waarop dit gebeurt niet schadelijk is voor het welzijn en de gezondheid van de ouderdieren en de jongen. Dit geldt ook voor hobbyhouders. De eerste 4 voorwaarden.

Deze voorwaarden gelden:

 • U zorgt er zo veel mogelijk voor dat ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten niet worden doorgegeven.
 • U zorgt er zo veel mogelijk voor dat uiterlijke kenmerken die schadelijk zijn, niet worden doorgegeven.
 • U zorgt er zo veel mogelijk voor dat ernstige gedragsafwijkingen niet worden doorgegeven.
 • Het aantal nesten of nakomelingen mag gezondheid of welzijn van het dier niet benadelen.
 • Voortplanting moet zo veel mogelijk op natuurlijke wijze gebeuren.
 • Een hond krijgt in een aaneengesloten periode van 12 maanden maximaal een nest.

Om aan deze regels te voldoen blijft u op de hoogte van ontwikkelingen bij de diersoort waarmee u fokt.

Regels huisvesting en verzorging

Voor huisdieren die hobby matig houdt, gelden dezelfde eisen als voor de huisvesting en verzorging van alle andere dieren. U bent verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van de dieren, u verzorgt ze goed en mishandelt en verwaarloost de dieren niet. De algemene zorgplicht geldt altijd. Een goede verzorging betekent onder andere:

 • De dieren hebben voldoende bewegingsvrijheid.
 • De dieren zijn beschermd tegen slechte weersomstandigheden als ze buiten worden gehouden.
 • De dieren kunnen hun natuurlijk gedrag vertonen.
 • De dieren worden verzorgd door iemand die daarvoor de juiste kennis en vaardigheden heeft.
 • Zieke en gewonde dieren worden direct verzorgd.
 • Dieren krijgen voldoende gezond en voor hun soort geschikt voer en water. Dit verschilt per diersoort.

De voorwaarden voor goede huisvesting zijn onder andere:

 • In de ruimtes zijn geen materialen gebruikt of scherpe randen, uitsteeksels of andere situaties waardoor het dier gewond kan raken. Deze mogen ook niet schadelijk zijn.
 • De ruimte moet gemakkelijk schoon te maken en te ontsmetten zijn.
 • De ruimte en de materialen zijn aangepast aan de behoeften die het dier van nature heeft. Dit zijn fysiologische en ethologische behoeften. Denk bijvoorbeeld aan het dag- en nachtritme van het dier.
 • Een drachtig of zogend dier heeft voldoende en geschikte nestruimte.
 • In een verblijf is het aantal dieren en de samenstelling van de diersoorten zodanig dat het gezondheid en welzijn van het dier niet benadeelt.
© 2024 Bichon Frisé. All rights reserved.