Tel. 06-27462012
info@bichonfrise.nl

Deze virusziekte komt vooral voor bij jonge, niet-gevaccineerde dieren ( vandaag de dag voornamelijk uit de voormalige Oostbloklanden ). Soms in gemuteerde vorm, zodat het dan lijkt of het om een  nieuwe ziekte gaat, maar de boosdoener is het steeds het ouderwetse parvovirus, dat zich iets aangepast heeft. Parvo is de aanduiding voor het type virus. Bij katten bijvoorbeeld veroorzaakt een zelfde type virus de kattenziekte of Panleucopenie.
In 1978 werd Nederland opgeschrikt door een eerste ware epidemie van deze ziekte.
De besmetting vindt meestal plaats via de uitwerpselen van besmette dieren. ( N.B. het virus overleeft lang buiten het lichaam en er zijn soms symptoomloze dragers ! ).
Het ziektebeeld bestaat uit heftig overgeven en diarree en koorts zijn er de oorzaak van dat met parvo besmette dieren met snel uitdrogen. Ook hier zijn het de jonge, zwakke en oude dieren die kunnen komen te overlijden. Niet preventief gevaccineerde dieren overleven een dergelijke besmetting zelden. Het parvovaccin wordt regelmatig aangepast en gewijzigd , maar het lijkt er op dat het virus zich steeds weer weet aan te passen om te overleven. Het afweersysteem wordt aangetast dus daarmee krijgen de secundaire infecties ook een kans. De behandeling is alleen symptomatisch ( zoals infusen met vocht om te voorkomen dat het dier uitdroogt ).

Corona

Dit is een virusziekte dat een vergelijkbaar verloop kent als parvo maar het verloopt veel minder heftig. Soms kan het bij pups wel ernstige diarree en uitdroging veroorzaken.

© 2024 Bichon Frisé. All rights reserved.