Tel. 06-27462012
info@bichonfrise.nl

Logo-HACR1

Algemene Voorwaarden HACR

1  HACR verplicht zich naar beste vermogen te adviseren, daarbij ondersteund door een brede kennis op Kynologisch Gebied, opgebouwd door opleiding en bijscholing;

2  Het advies c.q. de behandeling leiden niet tot aansprakelijkheid van HACR. De bezitter / eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het gedrag van de hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek;

3  HACR kan geen garantie geven op de uitkomst van de geadviseerde therapie. HACR heeft derhalve een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting;

4  Bij uitblijven van het gewenste resultaat blijft de betalingsverplichting onverminderd van kracht;

5  HACR behoudt zich ten alle tijden het recht voor cliënten te weigeren;

6  Alle door HACR schriftelijk of mondeling gegeven adviezen zijn vertrouwelijk en worden enkel aan de cliënt verstrekt, tenzij deze goedkeuring geeft voor verstrekking aan bijvoorbeeld dierenarts of hondenschool;

7  Indien door ziekte van een HACR medewerker of een cliënt een afspraak moet worden verzet, zijn hieraan geen kosten verbonden;

8  Betaling vindt plaats contant tijdens het consult of via de bank binnen een week na het consult c.q. les of lezing. HACR behoudt zich het recht voor het adviesplan pas na ontvangst van de betaling te verstrekken;

9  HACR verplicht zich het adviesplan uiterlijk één week na ontvangst betaling per e-mail te verstrekken;

10  Cliënten kunnen tot 3 maanden na het laatste consult gebruik maken van kosteloos aanvullend advies op afstand, bij voorkeur per e-mail. HACR verplicht zich binnen twee werkdagen op deze e-mails te reageren.


Adres

Schelling 2
6075 DZ Herkenbosch
06 55326251
info@hacr.nl

© 2024 Bichon Frisé. All rights reserved.