Tel. 06-27462012
info@bichonfrise.nl

Logo-HACR1

Twee maal per jaar (in januari en juni) wordt de Verdiepingscursus Gedrag bij Honden gegeven.

De cursussen van 2016 en 2017 zijn volgeboekt (u kunt zich per mail aanmelden voor de wachtlijst, mochten er deelnemers afvallen).  De eerstvolgende cursus waarvoor nog plaats is, start op 7 januari 2018 en inschrijven kan al door het formulier op deze pagina in te vullen of per mail : info@hacr.nl.  De cursusdata zijn (onder voorbehoud): 7, 14, 21, 28 januari en 5 februari 2018.

Het betreft een 5 daagse cursus (5 zondagen van 10.00 tot circa 15.00 uur). Deze cursus is interessant voor iedereen die meer wil weten over het gedrag van honden. Het maximale aantal deelnemers is 20.

Lesdag 1: Gedragsherkenning
Aan de hand van filmmateriaal en foto’s leren we de lichaamstaal van de hond begrijpen. Elementen als stress, angst, onzekerheid en agressie komen uitgebreid aan bod.

Dsc_0033a1-300x202

Lesdag 2: Gedragstesten met eigen honden, welzijn, voeding en verzorging
Door middel van gedragstesten met eigen honden van cursisten, gaan we dieper in op de gedragsherkenning. Tevens worden  diverse Gedragstesten, waaronder puppytesten en agressietesten, nader besproken.

In het middagprogramma komt het welzijn van de hond aan bod en gaan we dieper in op voeding en verzorging.

Lesdag 3: Motivatiefactoren, Leerprincipes, Hulpmiddelen en Dominantie
Wat drijft de hond tot bepaald (probleem)gedrag? Welke rol speelt bijvoorbeeld erfelijkheid of een slechte socialisatie bij het onstaan of ontwikkeling van gedrag? In deze lesdag gaan we hier uitgebreid op in. Tevens besteden we aandacht aan de wijze van leren bij honden. Belonen, corrigeren (operante conditionering) en het enorme vermogen van honden om verbanden te kunnen leggen (klassieke conditionering) worden behandeld. Hulpmiddelen die bij opvoeding en training worden ingezet worden besproken.

Tenslotte wordt er ingegaan op de nieuwste inzichten over rangorde en dominantie.

Lesdag 4: Praktijk Clickertraining, Leeftijdsfases bij honden en EHBO
Met eigen honden gaan we aan de slag met een introductie van de Clicker training. Operante en klassieke conditionering komen samen in deze leuke manier van trainen. In het middagprogramma worden de leeftijdsfases bij honden behandeld (socialisatie, puberteit, volwassenheid en ouderdom) en gaan we in op EHBO bij honden.

Lesdag 5: Probleemgedrag bij honden
Besproken worden de meest voorkomende probleemgedragingen (agressie naar andere honden of mensen, angst, niet alleen kunnen zijn, oncontroleerbaarheid en onzindelijkheid). Diverse therapiemethodes worden uitgelegd. Tevens krijgen cursisten de mogelijkheid een probleemgedrag van de eigen hond in te brengen. Aan de hand van de opgedane kennis gaan we gezamenlijk het probleem analyseren en een mogelijke therapiemethode opzetten.

Reader
Elke cursist ontvangt een uitgebreide Reader waarin de behandelde stof  wordt beschreven.

Kosten
De kosten voor de cursus bedragen € 150,00. Dit is inclusief Reader.

Locatie
De cursus wordt gegeven op het terrein van KC Roermond – Echt op het Sportpark de Bandert in Echt.

Heeft u belangstelling  voor deze cursus neem dan info@hacr.nl met mij op.

© 2024 Bichon Frisé. All rights reserved.